Üyeler
Adı Soyadı Gülşah Aşık
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC,Klimud, Klimik