Üyeler
Adı Soyadı Halil Er
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC Klimud