Üyeler
Adı Soyadı Zeynep Güngördü Dalar
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler