Üyeler
Adı Soyadı Emel Mataracı
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul ÜNiversitesi Eczacılık Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Antibiyotik ve Kemoterapi(ANKEM)Derneği