Üyeler
Adı Soyadı Simin Cevan Amirhizi
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune EAH / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud