Üyeler
Adı Soyadı Bilge Emine Dikenelli
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 2012
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, KLIMUD, ESCMID, TTB, ASM