Üyeler
Adı Soyadı Selçuk Türkel
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD