Üyeler
Adı Soyadı Hayati Güneş
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Semirel Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, KLİMUD