Üyeler
Adı Soyadı Özgür APPAK
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD