Üyeler
Adı Soyadı Ali ÖZTÜRK
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği