Üyeler
Adı Soyadı Demet Erdönmez
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği American Society of Microbiology