Üyeler
Adı Soyadı İsmail Uçar
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Nevşehir Hacı Bektaş-i Veli universitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler