Üyeler
Adı Soyadı Tekin Taş
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD