Üyeler
Adı Soyadı Meral Karaman
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. / 1998
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler