Üyeler
Adı Soyadı Harun HIZLISOY
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti Veteriner Mikrobiyoloji Derneği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti