Üyeler
Adı Soyadı Ecem KARAHAN
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Yale Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TEst1