Üyeler
Adı Soyadı Esra Sungur
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler