Üyeler
Adı Soyadı Ş. Berna Aykan
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler