Üyeler
Adı Soyadı MEHMET ONUR TÜRKDOĞRU
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ, TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ, TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ