Üyeler
Adı Soyadı Tuba Becerikli
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum 9 Eylül Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler