Üyeler
Adı Soyadı İsmail Öztürk
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler