Üyeler
Adı Soyadı Mayram Tüysüz
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst. / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler