Üyeler
Adı Soyadı ÖZDEN ŞENGÜL
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İAEAH / 2007
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud