Üyeler
Adı Soyadı Ece SÖKMEN YILMAZ
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü / 2011
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler