Üyeler
Adı Soyadı Pinar Alagöz
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler