Üyeler
Adı Soyadı Yasin Tiryaki
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler -TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ -KLİMUD