Üyeler
Adı Soyadı Mustafa Kerem Çalgın
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD EKMUD