Üyeler
Adı Soyadı K. ceren Çetinkuş
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Anadolu Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Diğer
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyologlar Derneği