Üyeler
Adı Soyadı Deniz Gözde Çelik
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler