Üyeler
Adı Soyadı Baver COŞKUN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AbD / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler