Üyeler
Adı Soyadı FUNDA KOÇAL CAN
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD