Üyeler
Adı Soyadı Dilek Tiyekli
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk İmmünoloji Derneği