Üyeler
Adı Soyadı Bülent Bozdoğan
Ünvanı
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Universite de Paris V / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler