Üyeler
Adı Soyadı Gülşen Hazırolan
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe üniversitesi mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler