Üyeler
Adı Soyadı Fazilet özenç Çakır
Ünvanı
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi üniversitesi tıp fakültesi / 2001
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler