Üyeler
Adı Soyadı Dilek Efe
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler