Üyeler
Adı Soyadı Bülent Durdu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Haseki EAH / 2003
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimik