Üyeler
Adı Soyadı Özgür Yanılmaz
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD İstanbul Tabip Odası