Üyeler
Adı Soyadı FADIME KIRAN
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA U. FEN BILIMLERI ENSTITUSU / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler