Üyeler
Adı Soyadı Nuray Arı
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Fırat ünv / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler