Üyeler
Adı Soyadı Arif Aksu
Ünvanı
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler