Üyeler
Adı Soyadı Eylem Turhan Özcan
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler