Üyeler
Adı Soyadı İbrahim Sözdutmaz
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler