Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Köroğlu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Viral Hepatitle Savaşım Derneği Türk Tabipler Birliği