Üyeler
Adı Soyadı Nermin Sarıgül
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Fen Bil. Enst. Biyoteknoloji Ana Bilimdalı / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler