Üyeler
Adı Soyadı Vahide Bayrakal
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler FEMS, ESCMID