Üyeler
Adı Soyadı iskender Karaltı
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler