Üyeler
Adı Soyadı Rüştü TAŞTAN
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1988
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği