Üyeler
Adı Soyadı Fatih Dinç
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği