Üyeler
Adı Soyadı Gülay Aral Akarsu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler